Voorwaarden

Deze volgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties en overeenkomsten. Versie 2.3 d.d. 28 december 2023


*Definities*

Huurperiode: de tijd vanaf installatie en/of op- of aflevering van het gehuurde tot op het moment dat de goederen bij verhuurder retour zijn of tot het moment dat verhuurder het gehuurde weer retour haalt.

Huurder: de particulier of het bedrijf dat de boeking heeft aangevraagd.

Verhuurder: franchisenemer van Vrolijke Gasten.

Gehuurde: items die huurder bij verhuurder heeft geboekt conform het overzicht van de boeking.


*Overeenkomst*

De huurder kan een boeking indienen via de website, e-mail, telefoon of social media. Zodra de verhuurder de boeking heeft bevestigd en/of een factuur voor een eerste betaling heeft verstuurd is de overeenkomst definitief. 


*Betaling*

Tenzij vooraf anders overeengekomen dient de betaling voor het gehuurde voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.


*Annulering of wijziging datum* 

Een boeking kan tot één jaar vooraf kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 30 dagen voor de datum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat wij de betreffende datum voor jullie vrij hebben gehouden, andere opdrachten hebben afgewezen en al voorbereidende werkzaamheden (zoals het inplannen van personeel, het vrij boeken of huren van transportmiddelen) hebben uitgevoerd. 


*Plaatsing Mirror Booth of Flitskast* 

Tenzij anders afgesproken zal de photobooth zal gebruiksklaar worden geïnstalleerd. De ondergrond waar de photobooth kom te staan dient waterpas en voldoende stevig te zijn. De photobooth dient altijd overdekt te staan en moet beschermd zijn tegen weersinvloeden. De Mirror Booth wordt alleen binnen geplaatst, de Flitskast en de Mini Booth kunnen eventueel ook buiten neer worden gezet. Direct zonlicht op de photobooth en/of de gasten zorgt voor een fors mindere beleving, dat raden wij dan ook ten zeerste af. 

De photobooths zijn vrij zwaar, wij plaatsen deze alleen in een ruimte die gelijkvloers of met een lift bereikbaar is. Laden en lossen voor de deur is een vereiste. De afstand van de laad/losplek tot de ingang van de locatie is maximaal tien meter. Indien op voorhand bekend is dat aan één of meerdere voorwaarden niet kan worden voldaan is het mogelijk om een additionele service bij te boeken.


*Aanpassingen*

Het is niet toegestaan/mogelijk om de photobooth gedurende huurperiode en/of  installatie te verplaatsen, te demonteren en/of anders in te stellen. 


*Technische problemen*

Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel als mogelijk te beperken. Een photobooth wordt altijd afgeleverd met voldoende papier. Ook kunnen wij via een 4G verbinding altijd op afstand meekijken en eventuele problemen oplossen. Bij onverhoopte technische problemen zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.

Bij technische problemen dien je direct contact met ons op te nemen. Indien het mankement niet aan de huurder is toe te wijzen vergoeden we de uren waarin je geen gebruik kon maken van het gehuurde. De huurtermijn op de overeenkomst is hierin leidend. 


De volgende mankementen kunnen nooit aan de verhuurder worden toegerekend en vallen ook niet onder de regeling voor een vergoeding:

- Stroomuitval op locatie;
- Bedieningsfouten door te hard of verkeerd op het scherm te drukken;
- Insecten die het touchscreen activeren;
- Bij hoge luchtvochtigheid, regen of grote temperatuurwisselingen waardoor (papier)storingen ontstaan;
- Een blokkade van de printer, b.v. door het eruit trekken of tegen houden van een printje;
- Willekeurig 'lomp' gebruik door gebruikers. 


Mochten de foto's onverhoopt niet worden uitgeprint dan worden deze naderhand uitgeprint en zonder extra kosten opgestuurd naar de huurder. Er kan in dat geval geen aanspraak worden gedaan op een vergoeding. Als wij op locatie moeten komen voor het oplossen van bovenstaande storingen dan brengen wij per keer 20% van de huurtermijn in rekening. 


*Schade*

Eventuele (vervolg)schade tijdens de huurperiode zal altijd op basis van werkelijke herstel- of vervangingskosten worden verrekend met de huurder. 


*Privacy*

Al onze photobooths zijn standaard geactiveerd met de optie voor het delen of downloaden van de fotobestanden. De foto's worden hierbij geupload naar een server buiten de EU. Gegevens die worden ingevoerd om deze service te gebruiken, zoals een e-mailadres, worden ook opgeslagen. Wil je geen gebruik maken van de optie om te delen of downloaden dan moeten we dat ruim voor aanvang van de boeking weten. 


*Ongewenst gedrag*

Wij hanteren een zero tolerance beleid rondom ongewenst gedrag (in welke vorm dan ook) naar onze medewerkers. Wij behouden ons het recht voor om, zonder recht op vergoeding, verrekening of teruggave van het overeengekomen bedrag, de overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen mocht zich ongewenst gedrag voordoen. Van strafbare feiten zal altijd aangifte worden gedaan.